• เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
  • ผู้เช้าชมเว็บไซต์
กำลังออนไลน์อยู่ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 127 คน
ผู้เข้าชมสะสมเดือนนี้ 31520 คน
ผู้เข้าชมสะสมปีนี้ 37706 คน
ผู้เข้าชมสะสมทั้งหมด คน
** ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/11/2555
หน้าหลัก
|
ข้อมูลสถิติ
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
|
ถาม ตอบ-ปัญหา
|
กระดานสนทนา
|
ติดต่อสอบถาม
ภาพข่าววีดีโอ กิจกรรมสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือน 10 ก.พ.59... 

 

บริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชันครั้งที่ 24... 

 

มองเมืองเหนือ ๑๔ ก.ย.๕๘... 

 

ตรวจรถจักรยานยนต์สาธารณะ... 

 

ประมวลภาพขบวนแห่ ขน... 

 

ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี... 

 
ข่าวทั้งหมด
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง หมวด ๑ สายที่ ๑๐ หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่ 
01 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
17 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
25 สิงหาคม 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
เชิญชวนผู้สนใจประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ไทย-สิงคโปร์ 
19 พฤษภาคม 2559
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดระเบียบรถฯ ตามนโยบาย คสช. 
18 พฤษภาคม 2559
ผลการทดสอบเพื่อต่ออายุบัตรประจำตัว ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พค ๒๕๕๙
16 พฤษภาคม 2559
	 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ที่สำนักงานชนส่งจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
13 พฤษภาคม 2559
ผลการทดสอบเพื่อต่ออายุบัตรประจำตัว ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔เมษายน ๒๕๕๙
28 เมษายน 2559
ผลการทดสอบเพื่อต่ออายุบัตรประจำตัว ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
28 เมษายน 2559
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวประกวดราคา
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาผลิตเสื้อยืดสนามจราจรเยาวชน เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
22 เมษายน 2559
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน 
12 เมษายน 2559
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 หมวดอักษร ผห จำนวน 12 รายการ
04 มีนาคม 2559
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการและประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 17 หมวดอักษร ขพ จำนวน 28 รายการ
14 ธันวาคม 2558
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาจัดทำเต็นท์ พร้อมสกรีนภาพและข้อความ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
03 ธันวาคม 2558
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ)
30 พฤศจิกายน 2558
ข่าวทั้งหมด
 

ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  เวลา  08:38:46  น. 
งข  438
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
นง  8053
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
ผห  9402
เชียงใหม่
  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  เวลา  08:39:11  น. 
1กพ
เชียงใหม่
9604
  รถจักรยานยนต์ (รย.12)