• เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
  • ผู้เช้าชมเว็บไซต์
กำลังออนไลน์อยู่ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 59 คน
ผู้เข้าชมสะสมเดือนนี้ 12964 คน
ผู้เข้าชมสะสมปีนี้ 68125 คน
ผู้เข้าชมสะสมทั้งหมด คน
** ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/11/2555
หน้าหลัก
|
ข้อมูลสถิติ
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
|
ถาม ตอบ-ปัญหา
|
กระดานสนทนา
|
ติดต่อสอบถาม
ภาพข่าววีดีโอ กิจกรรมสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล... 

 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ... 

 

มองเมืองเหนือ again... 

 

ประชาสัมพันธ์ป้าย ขท ตามสี่แยกสำคัญของเมืองเชียง... 

 

เสริมศิริมงคลป้าย ขท โดยท่านมุณีพราหมณ์... 

 

ประชาสัมพันธ์ป้ายเลขสวย ขท ตามอำเภอต่างๆ... 

 
ข่าวทั้งหมด
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
17 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
25 สิงหาคม 2556
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2556
22 สิงหาคม 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 
26 สิงหาคม 2556
ผลการทดสอบผู้เข้าร่วมการอบรมพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการรุ่นที่ 2 
07 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
01 สิงหาคม 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการทั่วไป
10 กรกฎาคม 2556
แผ่นพับประมูลป้าย  ขฉ
09 กรกฎาคม 2556
ผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการฯ
25 มิถุนายน 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) และแห่งที่ 2 (แม่เหียะ) 
15 ธันวาคม 2557
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๒ (แม่เหียะ) และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอฝาง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
28 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)
18 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 15 หมวดอักษร ขธ
12 พฤศจิกายน 2557
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง งานก่อสร้างและปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๒ (แม่เหียะ) และ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอฝาง
06 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอฝาง
03 พฤศจิกายน 2557
ข่าวทั้งหมด
 

ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557  เวลา  07:47:59  น. 
ขว  2240
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
นง  6972
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
ผว  6690
เชียงใหม่
  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557  เวลา  07:48:17  น. 
1กณ
เชียงใหม่
3675
  รถจักรยานยนต์ (รย.12)