• เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
  • ผู้เช้าชมเว็บไซต์
กำลังออนไลน์อยู่ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 335 คน
ผู้เข้าชมสะสมเดือนนี้ 15618 คน
ผู้เข้าชมสะสมปีนี้ 70106 คน
ผู้เข้าชมสะสมทั้งหมด คน
** ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/11/2555
หน้าหลัก
|
ข้อมูลสถิติ
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
|
ถาม ตอบ-ปัญหา
|
กระดานสนทนา
|
ติดต่อสอบถาม
ภาพข่าววีดีโอ กิจกรรมสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มองเมืองเหนือ ๑๔ ก.ย.๕๘... 

 

ตรวจรถจักรยานยนต์สาธารณะ... 

 

ประมวลภาพขบวนแห่ ขน... 

 

ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี... 

 

ประชาสัมพันธ์ป้าย ขน สายเหนือ... 

 

ประชาสัมพันธ์ป้ายสวย ขน งาน Top Thai Brands... 

 
ข่าวทั้งหมด
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง หมวด ๑ สายที่ ๑๐ หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่ 
01 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
17 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
25 สิงหาคม 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ผลการทดสอบเพื่อต่ออายุบัตรประจำตัว ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๒ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
25 พฤศจิกายน 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๒ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
21 พฤศจิกายน 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการทั่วไป
20 พฤศจิกายน 2558
ขนส่งเชียงใหม่เชิญชวนใช้บริการป้ายอัจฉริยะ
19 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
28 ตุลาคม 2558
ผลการทดสอบเพื่อต่ออายุบัตรประจำตัว ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
21 ตุลาคม 2558
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวประกวดราคา
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ) 
30 พฤศจิกายน 2558
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 
26 พฤศจิกายน 2558
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
26 พฤศจิกายน 2558
ประกาศราคากลาง  จ้างเหมาผลิตเสื้อประชาสัมพันธ์หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 17 หมวดอักษร ขพ
25 พฤศจิกายน 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
11 พฤศจิกายน 2558
ประกาศราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
09 พฤศจิกายน 2558
ข่าวทั้งหมด
 

ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  เวลา  09:00:35  น. 
ขห  6769
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
นง  7694
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
ผห  1584
เชียงใหม่
  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  เวลา  09:00:49  น. 
1กน
เชียงใหม่
7818
  รถจักรยานยนต์ (รย.12)