• เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
  • ผู้เช้าชมเว็บไซต์
กำลังออนไลน์อยู่ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 149 คน
ผู้เข้าชมสะสมเดือนนี้ 9925 คน
ผู้เข้าชมสะสมปีนี้ 22536 คน
ผู้เข้าชมสะสมทั้งหมด คน
** ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/11/2555
หน้าหลัก
|
ข้อมูลสถิติ
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
|
ถาม ตอบ-ปัญหา
|
กระดานสนทนา
|
ติดต่อสอบถาม
ภาพข่าววีดีโอ กิจกรรมสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย ขต... 

 

ประชาสัมพันธ์แยกสนามบิน... 

 

โค้งสุดท้ายป้าย ขต... 

 

เสริมศิริมงคลป้าย ขต โดยท่านมุนีพราหมณ์... 

 

เสริมศิริมงคลป้าย ขต โดยพระครูสิริศีลสังวร... 

 

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ประมูลป้าย ขต... 

 
ข่าวทั้งหมด
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
17 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
25 สิงหาคม 2556
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2556
22 สิงหาคม 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 
26 สิงหาคม 2556
ผลการทดสอบผู้เข้าร่วมการอบรมพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการรุ่นที่ 2 
07 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
01 สิงหาคม 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการทั่วไป
10 กรกฎาคม 2556
แผ่นพับประมูลป้าย  ขฉ
09 กรกฎาคม 2556
ผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการฯ
25 มิถุนายน 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวประกวดราคา
ราคากลางจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขท จำนวน 26 รายการ 
22 เมษายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขท จำนวน 26 รายการ 
23 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปสนามจราจรเยาวชน ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปสนามจราจรเยาวชน ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
07 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร  ขต
08 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขต  จำนวน   ๒๘  รายการ
27 ธันวาคม 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557  เวลา  10:19:05  น. 
ขร  5610
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
นง  6272
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
ผล  7025
เชียงใหม่
  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557  เวลา  10:19:32  น. 
1กฌ
เชียงใหม่
9657
  รถจักรยานยนต์ (รย.12)