• เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
  • ผู้เช้าชมเว็บไซต์
กำลังออนไลน์อยู่ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 31 คน
ผู้เข้าชมสะสมเดือนนี้ 29168 คน
ผู้เข้าชมสะสมปีนี้ 73078 คน
ผู้เข้าชมสะสมทั้งหมด คน
** ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/11/2555
หน้าหลัก
|
ข้อมูลสถิติ
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
|
ถาม ตอบ-ปัญหา
|
กระดานสนทนา
|
ติดต่อสอบถาม
ภาพข่าววีดีโอ กิจกรรมสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์... 

 

มองเมืองเหนือ... 

 

ประชุมประจำเดือน... 

 

ออกประชาสัมพันธ์ป้ายทะเบียนรถเลขสวย ขม... 

 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่... 

 

ขนส่งร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี โครงการบ... 

 
ข่าวทั้งหมด
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง หมวด ๑ สายที่ ๑๐ หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่ 
01 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
17 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
25 สิงหาคม 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  ขนส่งเชียงใหม่เชิญร่วมบริจาคโลหิต 
31 สิงหาคม 2559
๑๔ - ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ขนส่งเชียงใหม่อบรมใบขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสาร 
22 สิงหาคม 2559
๓ - ๔  ก.ย.๕๙  ขนส่งเชียงใหม่ ประมูลป้ายเลขสวย  อักษร  ขม
22 สิงหาคม 2559
๒๔ - ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ขนส่งเชียงใหม่อบรมใบขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสาร
31 สิงหาคม 2559
เสาร์  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๙  ขนส่งเชียงใหม่บริการต่อภาษีรถ  อ.พร้าว
01 สิงหาคม 2559
๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ขนส่งเชียงใหม่เชิญร่วมบริจาคโลหิต
01 สิงหาคม 2559
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวประกวดราคา
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 90 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
28 กันยายน 2559
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสาขา จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
08 กันยายน 2559
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสาขา จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 กันยายน 2559
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 90 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
01 กันยายน 2559
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 90 เครื่อง 
24 สิงหาคม 2559
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสารต้นทะเบียนรถยนต์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ)
24 สิงหาคม 2559
ข่าวทั้งหมด
 

ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559  เวลา  09:41:52  น. 
งค  1824
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
นง  8387
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
ผอ  5633
เชียงใหม่
  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559  เวลา  09:42:07  น. 
1กย
เชียงใหม่
8201
  รถจักรยานยนต์ (รย.12)