• เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
  • ผู้เช้าชมเว็บไซต์
กำลังออนไลน์อยู่ 4 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 128 คน
ผู้เข้าชมสะสมเดือนนี้ 18473 คน
ผู้เข้าชมสะสมปีนี้ 11725 คน
ผู้เข้าชมสะสมทั้งหมด คน
** ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/11/2555
หน้าหลัก
|
ข้อมูลสถิติ
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
|
ถาม ตอบ-ปัญหา
|
กระดานสนทนา
|
ติดต่อสอบถาม
ภาพข่าววีดีโอ กิจกรรมสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือน 10 ก.พ.59... 

 

บริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชันครั้งที่ 24... 

 

มองเมืองเหนือ ๑๔ ก.ย.๕๘... 

 

ตรวจรถจักรยานยนต์สาธารณะ... 

 

ประมวลภาพขบวนแห่ ขน... 

 

ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี... 

 
ข่าวทั้งหมด
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง หมวด ๑ สายที่ ๑๐ หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่ 
01 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
17 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
25 สิงหาคม 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ผลการทดสอบเพื่อต่ออายุบัตรประจำตัว ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
03 กุมภาพันธ์ 2559
ขนส่งฯ  ออกใบขับขี่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้แล้ว 
03 กุมภาพันธ์ 2559
ขนส่งฯ  จดทะเบียนรถให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่มีมีสถานะทางทะเบียนได้
03 กุมภาพันธ์ 2559
ขนส่งฯ  จดทะเบียนรถให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่มีมีสถานะทางทะเบียนได้
03 กุมภาพันธ์ 2559
ประมูลป้าย ขพ
03 กุมภาพันธ์ 2559
ขนส่งเชียงใหม่  ย้ำรถแท็กซี่มิเตอร์ต้องกดมิเตอร์ค่าโดยสาร
03 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวประกวดราคา
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการและประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 17 หมวดอักษร ขพ จำนวน 28 รายการ 
14 ธันวาคม 2558
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาจัดทำเต็นท์ พร้อมสกรีนภาพและข้อความ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
03 ธันวาคม 2558
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ)
30 พฤศจิกายน 2558
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
26 พฤศจิกายน 2558
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
26 พฤศจิกายน 2558
ประกาศราคากลาง  จ้างเหมาผลิตเสื้อประชาสัมพันธ์หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 17 หมวดอักษร ขพ
25 พฤศจิกายน 2558
ข่าวทั้งหมด
 

ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา  14:58:08  น. 
ขอ  2603
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
นง  7821
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
ผห  4670
เชียงใหม่
  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา  14:58:22  น. 
1กผ
เชียงใหม่
676
  รถจักรยานยนต์ (รย.12)