• เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
  • ผู้เช้าชมเว็บไซต์
กำลังออนไลน์อยู่ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมสะสมเดือนนี้ 20160 คน
ผู้เข้าชมสะสมปีนี้ 51259 คน
ผู้เข้าชมสะสมทั้งหมด คน
** ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/11/2555
หน้าหลัก
|
ข้อมูลสถิติ
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
|
ถาม ตอบ-ปัญหา
|
กระดานสนทนา
|
ติดต่อสอบถาม
ภาพข่าววีดีโอ กิจกรรมสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ... 

 

พบปะหัวหน้าส่วน... 

 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด... 

 

แถลงข่าวประจำสัปดาห์... 

 

ประชาสัมพันธ์ป้าย ขธ ทุกจุดทั่วเชียงใหม่... 

 

สภากาแฟ ณ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา... 

 
ข่าวทั้งหมด
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง หมวด ๑ สายที่ ๑๐ หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่ 
01 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
17 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
25 สิงหาคม 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
๑๙-๒๐ ก.ย.๕๘ ขนส่งเชียงใหม่ประมูลป้ายสวย ขน 
27 สิงหาคม 2558
๑๐ ก.ย.๒๘ ขนส่งเชียงใหม่ให้บริการต่อภาษี ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 
26 สิงหาคม 2558
๑๗ ส.ค. - ๑๗ ก.ย. ขนส่งเชียงใหม่เปิดคำขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
24 สิงหาคม 2558
จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนา "โครงการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่" รองรับการเข้าสู่ AEC
20 สิงหาคม 2558
๑  ก.ย.๕๘  ขนส่งเชียงใหม่จัดจิตอาสาคมนาคมบริจาคโลหิต
18 สิงหาคม 2558
ขนส่งเชียงใหม่ร่วมโครงการจิตอาสาคมนาคม  บริจาคโลหิตให้ชีวิตโลหิตพอเพียง3
15 กรกฎาคม 2558
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวประกวดราคา
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อกั๊กสำหรับคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "สายตรวจประชาชนอาสา ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" ครั้งที่ 2 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
27 สิงหาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อกั๊กสำหรับคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "สายตรวจประชาชนอาสา ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" ครั้งที่ 2 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
17 สิงหาคม 2558
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อกั๊กสำหรับคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "สายตรวจประชาชนอาสา ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 สิงหาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อกั๊กสำหรับคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "สายตรวจประชาอาสา ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 กรกฎาคม 2558
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาผลิตเสื้อกั๊กสำหรับคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการ"สายตรวจประชาชนอาสา ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"
27 กรกฎาคม 2558
ข่าวทั้งหมด
 

ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558  เวลา  15:59:49  น. 
ขห  240
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
นง  7506
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
ผษ  7202
เชียงใหม่
  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558  เวลา  16:00:40  น. 
1กท
เชียงใหม่
9741
  รถจักรยานยนต์ (รย.12)