• เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
  • ผู้เช้าชมเว็บไซต์
กำลังออนไลน์อยู่ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 10 คน
ผู้เข้าชมสะสมเดือนนี้ 15235 คน
ผู้เข้าชมสะสมปีนี้ 59176 คน
ผู้เข้าชมสะสมทั้งหมด คน
** ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/11/2555
หน้าหลัก
|
ข้อมูลสถิติ
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
|
ถาม ตอบ-ปัญหา
|
กระดานสนทนา
|
ติดต่อสอบถาม
ภาพข่าววีดีโอ กิจกรรมสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มองเมืองเหนือ ๑๔ ก.ย.๕๘... 

 

ตรวจรถจักรยานยนต์สาธารณะ... 

 

ประมวลภาพขบวนแห่ ขน... 

 

ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี... 

 

ประชาสัมพันธ์ป้าย ขน สายเหนือ... 

 

ประชาสัมพันธ์ป้ายสวย ขน งาน Top Thai Brands... 

 
ข่าวทั้งหมด
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง หมวด ๑ สายที่ ๑๐ หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่ 
01 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
17 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
25 สิงหาคม 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ผลการทดสอบเพื่อต่ออายุบัตรประจำตัว ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘  
30 กันยายน 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  
25 กันยายน 2558
๑๙-๒๐ ก.ย.๕๘ ขนส่งเชียงใหม่ประมูลป้ายสวย ขน
27 สิงหาคม 2558
๑๐ ก.ย.๒๘ ขนส่งเชียงใหม่ให้บริการต่อภาษี ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่
26 สิงหาคม 2558
๑๗ ส.ค. - ๑๗ ก.ย. ขนส่งเชียงใหม่เปิดคำขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
24 สิงหาคม 2558
จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนา "โครงการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่" รองรับการเข้าสู่ AEC
20 สิงหาคม 2558
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ชำรุด สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
22 กันยายน 2558
ประกาศราคากลางเรื่อง จ้างเหมาผลิตเสื้อกั๊กสำหรับคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการ"สายตรวจประชาชนอาสา ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
15 กันยายน 2558
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อกั๊กสำหรับคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "สายตรวจประชาชนอาสา ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" ครั้งที่ 2 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 สิงหาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อกั๊กสำหรับคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "สายตรวจประชาชนอาสา ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" ครั้งที่ 2 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2558
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อกั๊กสำหรับคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "สายตรวจประชาชนอาสา ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 สิงหาคม 2558
ข่าวทั้งหมด
 

ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2558  เวลา  10:23:58  น. 
ขห  3260
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
นง  7585
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
ผษ  9070
เชียงใหม่
  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2558  เวลา  14:48:42  น. 
1กธ
เชียงใหม่
5867
  รถจักรยานยนต์ (รย.12)