• เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
  • ผู้เช้าชมเว็บไซต์
กำลังออนไลน์อยู่ 4 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 108 คน
ผู้เข้าชมสะสมเดือนนี้ 12684 คน
ผู้เข้าชมสะสมปีนี้ 48706 คน
ผู้เข้าชมสะสมทั้งหมด คน
** ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/11/2555
หน้าหลัก
|
ข้อมูลสถิติ
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
|
ถาม ตอบ-ปัญหา
|
กระดานสนทนา
|
ติดต่อสอบถาม
ภาพข่าววีดีโอ กิจกรรมสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ... 

 

มองเมืองเหนือ again... 

 

ประชาสัมพันธ์ป้าย ขท ตามสี่แยกสำคัญของเมืองเชียง... 

 

เสริมศิริมงคลป้าย ขท โดยท่านมุณีพราหมณ์... 

 

ประชาสัมพันธ์ป้ายเลขสวย ขท ตามอำเภอต่างๆ... 

 

กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์... 

 
ข่าวทั้งหมด
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556 
21 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
21 กันยายน 2556
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
17 กันยายน 2556
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
25 สิงหาคม 2556
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2556
22 สิงหาคม 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 
26 สิงหาคม 2556
ผลการทดสอบผู้เข้าร่วมการอบรมพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการรุ่นที่ 2 
07 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
01 สิงหาคม 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการทั่วไป
10 กรกฎาคม 2556
แผ่นพับประมูลป้าย  ขฉ
09 กรกฎาคม 2556
ผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการฯ
25 มิถุนายน 2556
ข่าวทั้งหมด
 

ข่าวประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
21 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  สอบราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสาขา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
20 สิงหาคม 2557
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
18 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ)
15 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
19 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘)
18 สิงหาคม 2557
ข่าวทั้งหมด
 

ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557  เวลา  11:16:34  น. 
ขล  5275
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
นง  6685
เชียงใหม่
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
ผว  2675
เชียงใหม่
  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
สถิติการออกหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557  เวลา  11:16:58  น. 
1กฐ
เชียงใหม่
4208
  รถจักรยานยนต์ (รย.12)